Διάγνωση με κάμερα

Μία από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρει η αποφρακτική εταιρεία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» είναι η διάγνωση με κάμερα βιντεοσκόπησης των προβλημάτων που παρουσιάζονται στους αποχετευτικούς αγωγούς.

Προσαρμοσμένες σε ειδικά οχήματα, οι κάμερες βιντεοσκόπησης αποχετευτικών αγωγών εντοπίζουν το σημείο που έχει φράξει είτε λόγω συσσώρευσης οικοδομικών υλικών οικοδομών ή λάσπης είτε γιατί ρίζες δέντρων έχουν αναπτυχθεί μέσα στις αποχετεύσεις. Η διάγνωση με κάμερα δίνει τη δυνατότητα στην αποφρακτική εταιρεία να επέμβει ακριβώς στο σημείο όπου υπάρχει το πρόβλημα και να αποφράξει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς περιττές εργασίες, τον αποχετευτικό αγωγό που έχει το πρόβλημα.

Για τη διάγνωση με κάμερα χρειάζεται σύγχρονος εξοπλισμός που πρέπει να ανανεώνεται τακτικά, ενώ το προσωπικό που χειρίζεται την κάμερα διάγνωσης αποχετευτικών αγωγών και εκτελεί τις εργασίες απόφραξης πρέπει να είναι έμπειρο και να έχει τεχνογνωσία.

Η εταιρεία αποφράξεων «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» διαθέτει τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία που απαιτείται για τη διάγνωση αποχετευτικών αγωγών με κάμερα, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη εργασία απόφραξης και έχει καταταχθεί ανάμεσα στις πιο αξιόπιστες αποφρακτικές εταιρείες στη Βόρεια Αττική.

Κάλυψη αποφράξεων σε δημοφιλείς προορισμούς

pinterest